Privacy Policy Apps

RoutIT respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers, en draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie die door klanten en gebruikers aan RoutIT wordt verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

RoutIT biedt een groot aantal communicatie diensten, waaronder vaste en mobiele telefonie en connectivity, security en internetdiensten. Door de aard van onze dienstverlening beschikt RoutIT over klantgegevens, waaronder:

  • Klantgegevens – Klantgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot de klant, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum.
  • Verkeersgegevens – RoutIT verwerkt verkeersgegevens die verband houden met gebruik van de communicatie diensten, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn gegevens die nodig zijn dataverkeer over ons netwerk te vervoeren (zoals adres- en routeringsgegevens, datum en duur van de verbinding of internetsessie).
  • Locatiegegevens – Om ervoor te zorgen dat een gebruiker op elk moment gebruik kan maken van onze bel- en datadiensten verwerkt RoutIT automatisch locatiegegevens (bijvoorbeeld met welke zendmast een gebruiker in verbinding staat of de locatie van de vaste aansluiting). Locatiegegevens geven de locatie aan van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet.

Deze gegevens stellen RoutIT  in staat om de diensten te verlenen aan de klant. Dit houdt meer specifiek in dat RoutIT in staat is om de verschillende diensten op te leveren, te onderhouden, klant support te verlenen en te factureren.

RoutIT verstrekt geen vertrouwelijke gegevens aan derden. Hiervan uitgezonderd zijn gegevens die in verband met wettelijke bewaar- en afgifte plichten aan daarvoor bevoegde instanties worden afgedragen .

ook Partner worden?

U zoekt innovatieve bouwstenen waarmee u als partner elke standaard- of unieke ICT uitdaging kan tackelen? Samen met RoutIT
bent u in staat een dienst op maat
te leveren aan uw klanten.

MEER INFORMATIE
u zoekt een partner?

U zoekt een vertrouwde partner, lokale support, en innovatieve kostenbesparende diensten?

MEER INFORMATIE